Informatii Pacienti

Document
OMJ nr. 1560C din 13.09.2023 pentru modificarea si completarea OMJ nr. 456C din 2022 privind tarifele percepute de Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu altele decat cele finantate din FNUASS
Regulament acces vizitatori
OMJ nr. 4546C din 14.10.2022 privind tarifele percepute de Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu altele decat cele finantate din FNUASS
Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice
Coronavirus si infectia COVID-19
Recomandari angajati in perioada pandemiei cu SARS COV 2
Set minim de date pentru programare pacienti
Nivelul alocatiei de hrana stabilit pentru consumurile colective, conform HG 470/2021
Tipul de informafii ce pot fi oferite telefonic apartinatorilor
Program Ambulatoriu Spital
Program Ambulatoriu Nerva Traian
Acte necesare pentru internare
Comunicarea cu pacientul
Pachete de serv medicale 2018-2019- adresa CASAOPSNAJ din 22.08.2019
Tarife, servicii - coplata, altele decat cele finantate din FNUASS
Reguli si obiceiuri in spital
Externarea pacientilor
Lista institutiilor administrative cu care colaboreaza spitalul
Protocol asociatia pacientilor - COPAC
Protocol asociatia persoanelor cu handicap
Protocol asociatia nationala a surzilor
Protocoale transfer pacienti cu alte spitale
Lista unitatilor care furnizeaza servicii de Recuperare Medicala
Ingrijiri medicale la domiciliu
Metode identificate pentru pacienti nevorbitori de lb romana
Terapia Durerii
Conditii de instituire a Tratamentului Paliativ